Vodné a stočné pro rok 2024

 04. prosince 2023

Vodné a stočné pro rok 2024
Představenstvo společnosti VHZ schválilo na svém jednání představenstva společnosti VHZ, konaném dne 30. 11. 2023 po projednání s dozorčí radou společnosti VHZ v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a finančním modelem a vyrovnávacím nástrojem Operačního programu Životní prostředí sazby vodného a stočného (VaS) pro rok 2024 ve své tarifní oblasti pro koncové odběratele tak, že s účinností od 1. 1. 2024 budou platit následující ceny VaS:
 
Cena vodného bez DPH: 56,75 Kč/m3                       Cena vodného včetně DPH (12 %): 63,56 Kč/m3
Cena stočného bez DPH: 65,25 Kč/m3                       Cena stočného včetně DPH (12 %): 73,08 Kč/m3
 
Cena vodného a stočného bez DPH celkem: 122,00 Kč/m3
Cena vodného a stočného včetně DPH (12 %): 136,64 Kč/m3
 
U ceny vodného i stočného bez DPH dochází k meziročnímu navýšení o cca 5 %. Nárůst cen vodného a stočného včetně DPH činí cca 7 %, a to z důvodu meziročního navýšení zákonné sazby DPH pro rok 2024 o 2 % (z 10 % na 12 %). Obě tyto hodnoty jsou pod úrovní aktuální inflace v ČR.
 
K navýšení cen VaS dochází jednak z důvodu meziročního navýšení pachtovného z vodohospodářské infrastruktury na úrovni inflace (9,7 % jak u vodovodní, tak i u kanalizační infrastruktury) a rovněž z důvodu oprávněného navýšení provozních nákladů provozní společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS).
Podle závazného finančního modelu SFŽP bylo nutno přistoupit k meziročnímu navýšení pachtovného ve výši odpovídající meziroční inflaci k červnu letošního roku, tj. o 9,7 %. Celková výše pachtovného z vodohospodářské infrastruktury pro rok 2024 tak bude činit cca 158 689 tis. Kč. Z těchto prostředků bude společnost VHZ financovat probíhající i připravované stavební akce obnovy vhs infrastruktury, např. probíhající a připravované etapy obnovy vodovodního přivaděče z Koutů nad Desnou do Šumperka (cca 70 mil. Kč ročně), probíhající velkou rekonstrukci úpravny vody v Moravičanech a další akce obnovy vodovodních a kanalizačních sítí v koordinaci s městy a obcemi našeho regionu. Dále je nutno zajistit financování nutných akcí obnovy technologií dalších úpraven vody, ČOV a jejich řídících systémů a v neposlední řadě spolufinancování nových investic, aktuálně zejména nové haly na vysušený kal v návaznosti na dokončenou centrální sušárnu čistírenských kalů na ČOV v Šumperku, fotovoltaických systémů, aj.
 
Meziroční nárůst pachtovného z majetku společnosti VHZ vstoupí i do kalkulací cen vody předané na rok 2024, které zpracovala společnost ŠPVS pro další vlastníky vodovodů a kanalizací využívající částečně vodohospodářskou infrastrukturu společnosti VHZ.
 
Nárůst provozních nákladů společnosti ŠPVS vstupujících do cen vodného a stočného je způsoben zejména předpokládaným nárůstem ceny elektrické energie (pro rok 2024 vstupuje do cen POZE v celkové výši cca 7 mil. Kč) a zvýšené náklady na nákup plynu pro provoz nové centrální sušárny kalů na ČOV Šumperk. Ostatní provozní náklady jsou navýšeny v souladu se závazným finančním modelem (např. náklady na odstraňování poruch a havárií jsou podle finančního modelu navýšeny v návaznosti na index meziročního nárůstu cen stavebních prací). Provozní společnost ŠPVS musí dále vynaložit značné náklady na investice do obnovy provozního majetku a do posílení kybernetické bezpečnosti jejích informačních systémů na základě nařízení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro tzv. kritickou infrastrukturu v našem státě.
 
Součástí kalkulace cen VaS pro rok 2024 jsou i další stavební akce v celkovém objemu cca 16 mil. Kč, tj. další obnovující opravy vodovodní a kanalizační infrastruktury, které zajišťuje ŠPVS přímo podle schváleného plánu na majetku společnosti VHZ.
 
Meziroční navýšení cen vodného a stočného v tarifní oblasti společnosti VHZ o 5 % bez DPH je nižší než předpokládaný nárůst cen energií, tepla, potravin a dalších komodit pro rok 2024.

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované