Profil vedení společnosti

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) aplikuje dualistický systém řízení. V čele společnosti VHZ stojí šestičlenné představenstvo společnosti. Představenstvu společnosti předsedá výkonný předseda představenstva. Kontrolní činnost má v kompetenci tříčlenná dozorčí rada, které předsedá předseda dozorčí rady. V čele týmu zaměstnanců VHZ stojí Výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi představenstva. Členy dozorčí rady a představenstva volí valná hromada společnosti na funkční období v délce trvání čtyř let. 

Představenstvo společnosti

Martin Hoždora, předseda představenstva. 
Mgr. Jan Špička, člen představenstva. 
Ing. Petr Novotný, člen představenstva.
Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva. 
Jan Konečný, člen představenstva. 
RNDr. František John, Ph. D., člen představenstva. 

Dozorčí rada

Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., předseda dozorčí rady společnosti.
Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady společnosti.
Vladimír Hroch, člen dozorčí rady společnosti.

Tým zaměstnanců společnosti VHZ

JUDr. Martin Budiš 
Výkonný ředitel společnosti
Email: budis@vhz.cz
Tel.: 721 876 888

Zuzana Vaňková
Administrativní pracovník sekretariátu
Email: info@vhz.cz
Tel.: 602 661 669

Ing. Petr Suchomel
Tým řízení projektů a provozování infrastruktury - vedoucí týmu
Email: suchomel@vhz.cz
Tel.: 724 189 455

Ing. Stanislava Václavková
Tým řízení projektů a provozování infrastruktury - provozní technik
Email: vaclavkova@vhz.cz
Tel.: 724 721 261

Ing. Veronika Veiserová
Účetní/ekonom
Email: veiserova@vhz.cz
Tel.: 601 353 791

Bc. Alexandra Rusňáková
Účetní/ekonom
Email: rusnakova@vhz.cz
Tel.: 736 131 834

Ing. Jana Paloncý
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - vedoucí týmu
Email: paloncy@vhz.cz
Tel.: 702 044 786

Ing. Zdeněk Kořínek
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - investiční inženýr
Email: korinek@vhz.cz
Tel.: 702 011 768

Lenka Straková
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - investiční inženýr
Email: strakova@vhz.cz
Tel.: 602 556 057

Ing. Barbora Šmoldasová
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - stavební referent
Email: smoldasova@vhz.cz
Tel.: 602 709 237

Roman Milek
Tým správa majetku - vedoucí týmu
Email: milek@vhz.cz
Tel.: 724 234 474

Martin Hladil
Tým správa majetku - správce majetku, specialista správy GIS
Email: hladil@vhz.cz
Tel.: 604 692 342

Ludmila Hennerová
Tým správa majetku - správce majetku
Email: hennerova@vhz.cz
Tel.: 724 038 229

Informace k GDPR

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů.

Jednou s povinností společnosti je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz. Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx

Stručný popis obsahu nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované