Profil vedení společnosti

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) aplikuje dualistický systém řízení. V čele společnosti VHZ stojí sedmičlenné představenstvo společnosti. Představenstvu společnosti předsedá výkonný předseda představenstva. Kontrolní činnost má v kompetenci pětičlenná dozorčí rada, které předsedá předseda dozorčí rady. V čele týmu zaměstnanců VHZ stojí Výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi představenstva. Členy dozorčí rady a představenstva volí valná hromada společnosti na funkční období v délce trvání čtyř let. 

Představenstvo společnosti

 • Ing. Roman Macek, předseda představenstva společnosti. 
 • Jiří Vykydal, člen představenstva společnosti.
 • Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva společnosti. 
 • Jan Konečný, člen představenstva společnosti. 
 • RNDr. František John, Ph. D., člen představenstva společnosti.
 • Mgr. Bohuslav Hudec, člen představenstva společnosti.
 • Mgr. Miroslav Adámek, člen představenstva společnosti. 

Dozorčí rada

 • Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., předseda dozorčí rady společnosti.
 • Ing. Jana Fialová, členka dozorčí rady společnosti.
 • Vladimír Hroch, člen dozorčí rady společnosti.
 • Mgr. Jan Špička, člen dozorčí rady společnosti.
 • Bc. Radoslav Matoušek, člen dozorčí rady společnosti. 

Tým zaměstnanců společnosti VHZ

JUDr. Martin Budiš 
Výkonný ředitel společnosti
Email: budis@vhz.cz
Tel.: 721 876 888

Zuzana Vaňková
Administrativní pracovník sekretariátu
Email: info@vhz.cz
Tel.: 602 661 669

Ing. Petr Suchomel
Tým korporátní správa - vedoucí týmu
Email: suchomel@vhz.cz
Tel.: 724 189 455

Ing. Barbora Šmoldasová
Tým korporátní správa, úsek finanční řízení  administrativa DPP
Email: smoldasova@vhz.cz
Tel.: 602 709 237

Ing. Veronika Dvořáčková
Tým korporátní správa, úsek finanční řízení  administrativa DPP
Email: veiserova@vhz.cz
Tel.: 601 353 791

Ing. Tereza Chlubnová
Tým korporátní správa, úsek finanční řízení  hlavní účetní/ekonom
Email: ucetni@vhz.cz
Tel.: 725 042 564

Ing. Ivana Musilová
Tým korporátní správa, úsek správy majetku  správce majetku I.
Email: musilova@vhz.cz
Tel.: 724 721 261

 

Martin Hladil
Tým korporátní správa, úsek správy majetku  správce majetku II.
Email: hladil@vhz.cz
Tel.: 604 692 342

Ing. Jana Paloncý
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - vedoucí týmu
Email: paloncy@vhz.cz
Tel.: 702 044 786

Ing. Zdeněk Kořínek
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - investiční inženýr
Email: korinek@vhz.cz
Tel.: 702 011 768

Ing. Martin Minář
Tým investice a opravy infrastrukturního majetku - investiční inženýr
Email: minar@vhz.cz
Tel.: 602 556 057

Roman Milek
Tým korporátní správa, úsek správy majetku  správce majetku I.
Email: milek@vhz.cz
Tel.: 724 234 474

Dlouhodobá nepřítomnost. Kontaktujte M. Budiše v.z.


 

Informace k GDPR

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů.

Jednou s povinností společnosti je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz. Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx

Stručný popis obsahu nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované