Vodné a stočné pro rok 2022

 28. června 2022

Vodné a stočné pro rok 2022

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) schválilo na svém jednání dne 26.11.2021 nové tarify vodného a stočného platné pro rok 2022 tak, že od 1.1.2022 platí tyto jednotné ceny: Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,51 Kč/m3. Voda odpadní odváděná (stočné) 45, 72 Kč + 10 % DPH, tj. 50, 29Kč/m3. Celková sazba vodného a stočného včetně DPH tak bude pro rok 2022 činit 97, 80 Kč. Meziroční nárůst odpovídá výši 6, 04 %. V době velmi turbulentního navyšování cen energií a jiných nutných vstupů potřebných pro zajištění bezvadných dodávek vody, dochází k navýšení sazeb v nejnižší možné míře nárůstu. Aktuální informace k sazbám vodného a stočného, jakožto informace o vývoji tarifu ve správním obvodu VHZ můžete sledovat na webových stránkách VHZ v sekci týkající se informací pro občany. 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti VHZ

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované