VHZ zahájila generální obnovu úpravny vody v Moravičanech

 28. června 2022

VHZ zahájila generální obnovu úpravny vody v Moravičanech

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) zahájila v červnu 2022 generální rekonstrukci úpravny vody v Moravičanech. Jedná se o druhou a finální etapu rekonstrukce, v rámci které dojde ke kompletní úpravě stavební části objektu budovy úpravny a čerpací stanice – obě se nacházejí v katastrálním území Moravičany. Stavební práce budou probíhat až do konce měsíce srpna 2023. Generálním dodavatelem stavby je společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. Jedná se o stavbu technické infrastruktury úpravny vody, která má za úkol akumulovat a čerpat vodu určenou k pitným účelům.

Úpravna vody je strategickým vodárenským objektem, zásobuje pitnou vodou obce Moravičany, Doubravice, Loštice, Mohelnice, Libivá, Květín, Řepová a další. Projekt řeší výstavbu další akumulační nádrže o objemu 600 m3, včetně jejího vystrojení a příjezdu k ní. Rovněž je do projektu zahrnuta rekonstrukce stávajících objektů, včetně jejich technologického vystrojení. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající areálové kanalizace DN400 ve stávající trase včetně dešťových svodů. Původní budova úpravny, která byla vystavěna v sedmdesátých letech dvacátého století, dozná opravdu zásadních změn. Bude celkově optimalizována a provozně zefektivněna. Během vlastní výstavby bude potřebné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu cyklostezky v oblasti u vlastního objektu úpravny vody.

JUDr. Martin Budiš 
Výkonný ředitel společnosti VHZ

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované