VHZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á účetní.

 04. května 2023

VHZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á účetní.

Předmětné práce zahrnují kompletní vedení účetnictví . mezd, zaúčtování faktur přijatých, vystavování a zaúčtování faktur vydaných, účtování pokladních dokladů, účtování bankovních výpisů, sestavování výkazu pro statistický úřad, vyhotovování přiznání DPH a kontrolního hlášení, daně z nemovitostí, kontrola salda pohledávek a závazků, zpracování cestovních náhrad tuzemských i zahraničních, sestavení rozvahy a výsledovky, sestavení „Přílohy“ k roční závěrce a ke konsolidované roční závěrce, spolupráce s auditorem a daňovým poradcem, komunikace s FÚ, OSSZ a zdravotními pojišťovnami, zúčtování dotací a půjček ze SFŽP, MŽP apod., zajišťování a kompletace účetních podkladů pro čerpání dotací, dohled nad zajištěním včasného splácení úvěrů a půjček v požadované výši a správném termínu, výpočet úroků z půjček, spolupráce při tvorbě finančního plánu a jeho vyhodnocení, spolupráce při tvorbě plánu HV a jeho vyhodnocení, účtování o navýšení ZJ společnosti, spolupráce na konsolidované účetní závěrce, kterou požaduje MF.

Více informací naleznete ZDE

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované