VHZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici Investiční inženýr

 22. února 2023

VHZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici Investiční inženýr

Informace o zaměstnavateli:

Posláním zaměstnavatele je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v Šumperském regionu. Cílem naší činnosti je dlouhodobě udržitelná správa, modernizace, rozvoj a provozování vodovodního a kanalizačního řadu, včetně veškerého přidruženého vodohospodářského zařízení. Bližší a komplexní informace o zaměstnavateli jsou uvedeny na www.vhz.cz

Obsahová náplň pracovní činnosti:

Investiční inženýr je zaměstnanec organizačně zařazený do Týmu Investice a opravy vodohospodářského majetku zaměstnavatele. Mezi hlavní pracovní činnosti patří:

 1. Ve spojení s externími obchodními partnery zajišťuje přípravu projektových dokumentací investic, rekonstrukcí a stavebních úprav vodohospodářské infrastruktury VHZ.
 2. Zajištuje výkon technického dozoru investora a dozoru investora,
 3. Zajišťuje kompletaci dokladů a dokumentací provedených staveb, předání provozovateli a do archivu společnosti,
 4. Zajišťuje vydání kolaudačních souhlasů při investičních akcích,
 5. Dohlíží u určených reklamací staveb nad odstraněním vad,
 6. Spolupodílí se na administraci výběrového/poptávkového řízení na zhotovitele pro stavební akce,
 7. Vede agendu realizace (řízení, evidence) obnovujících oprav prováděných provozovatelem společnosti,
 8. Vede agendu vyjadřovacích stanovisek k investičním záměrům třetích osob,
 9. Zajišťuje administraci přidělených částí projektů, tvorbu, kontrolu a odesílání dokumentů dle požadavku nadřízeného a vedení zaměstnavatele,
 10. Spolupracuje se subjekty podílejícími se na realizaci projektů, zejména pak s projektanty, správci stavby, zhotoviteli, provozovatelem vodohospodářské sítě,
 11. Zajišťuje řešení věcných břemen, geometrických plánů a služebnosti v rámci investičních akcí,
 12. Provádí věcnou kontrolu daňových dokladů/faktur.
 13. Plní další úkoly dle zadání nadřízeného.

Požadavky na výkon pracovní činnosti:

 1. Ukončené úplné VŠ nebo SŠ vzdělání v oblasti technického směru, výhodou stavební se zaměřením na vodohospodářství,
 2. Prokazatelné zkušenosti s přípravou a realizací projektů a staveb výhodou, výhodou autorizace v oboru vodního hospodářství,
 3. Orientace ve stavební a vodohospodářské legislativě, ČSN,
 4. Vysoké pracovní nasazení, samostatnost, odpovědnost, komunikativnost a schopnost práce v týmu,
 5. Řidičské oprávnění skupiny B nutnou podmínkou,
 6. Dobrá uživatelská znalost práce na PC,
 7. Trestní a morální bezúhonnost.

Povinné přílohy k přihlášce:

 1. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 2. životopis s uvedenými údaji o dosažených zaměstnáních a odborných znalostech v návaznosti na požadavky na výkon funkce, kde bude dále uvedeno jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
 3. motivační dopis.

Další informace:

 1. Přihlášky k výběrovému řízení, které budou obsahovat všechny požadované informace a přílohy, je možno zasílat na e-mail info@vhz.cz a to nejpozději do 15. 3. 2023. K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky.
 2. VHZ Šumperk, a.s., si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
 3. Místem výkonu práce je Šumperský okres, kancelář zaměstnance je na adrese Jílová 6, Šumperk, 787 01.

Požadovaný termín nástupu do práce: dle dohody, nejlépe 1.4.2023.

Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba se sjednává v délce tří měsíců.

Mzda ve struktuře: Základní mzda, osobní ohodnocení, čtvrtletní odměny. Nabízíme velmi dobré mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti vykonávané pozice. Mzda bude předmětem vzájemné dohody.

Benefity poskytované zaměstnavatelem:

 1. Příspěvek na volnočasové aktivity ve výši 3000 Kč/rok.
 2. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění ve výši 1000 Kč/měsíc.
 3. Příspěvek na stravování + možnost závodního stravování.
 4. Práce na jednu směnu (37,5 hod/t). Možnost flexibilní úpravy pracovní doby.
 5. Pět týdnů dovolené.
 6. Vzdělávací kurzy a školení.
 7. Po zapracování možnost občasné práce z domova.

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované