VHZ dokončila výstavbu nové infrastruktury ve Václavově a v Újezdě

 28. června 2022

VHZ dokončila výstavbu nové infrastruktury ve Václavově a v Újezdě

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) dokončila v červenci 2022 dvě rozvojové akce týkající se výstavby nové vodohospodářské infrastruktury. První se týkala výstavby nové splaškové kanalizace v místní části Újezd u Mohelnice. Zde VHZ nově vybudovala bezmála 3800 metrů nového kanalizačního potrubí, včetně přípojkového odbočení. Možnost připojení na novou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod v nedaleké Mohelnici tak nově získalo 81 nemovitostí v Újezdě. Druhou dokončenou stavební akcí je výstavba nové splaškové kanalizace, včetně nové čistírny odpadních vod ve Václavově u Zábřehu. Zde VHZ navíc nově vybudovala i nový vodovodní řad.

Celková délka nové stokové kanalizační sítě ve Václavově činí bezmála 2.600 m a je v celém rozsahu provedena z hladkého, plnostěnného, PP potrubí DN 250 v kruhové tuhosti SN 16. Celková délka nové vodovodní sítě je 3.671 m a je v celém rozsahu provedena z potrubí PE 100 RC SDR 11, PN 16, z toho 1135 m v dimenzi D 110 a 2536 m v dimenzi D 90. Celková délka potrubí přípojek PE 100 RC SDR 11, PN 16, D32 je cca 2.079 m. Výstavbou nové infrastruktury ve Václavově dojde k připojení cca 80 nemovitostí Václavova na veřejný vodovod a centrální, nově vybudovanou ČOV ve vlastnictví VHZ. Nově vybudovaná ČOV bude likvidovat rovněž odpadní vody přitékající z nedaleké obce Svébohov.

V rámci výstavby předmětné infrastruktury byly pro financování použity jak finanční prostředky měst Zábřeh a Mohelnice (finanční spoluúčast), tak dotační prostředky Státního fondu životního prostředí. Spoluúčast financování ze strany společnosti VHZ činila 10 procent celkových nákladů.

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti VHZ

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované