Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Kontakt

Adresa sídla společnosti:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Jílová 2769/6
787 01 ŠUMPERK

IČ: 47674954

Datová schránka:  qr2gxwu

e-mail: info(zavináč)vhz.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vložky 714.

Profil zadavatele

 

JUDr. Martin Budiš
Zuzana Vaňková
Výkonný ředitel Administrativní pracovník sekretariátu
tel.: 721 876 888   |   e-mail: budis(zavináč)vhz.cz tel.: 602 661 669   |   e-mail: info(zavináč)vhz.cz
   
Martin Hladil
Ing. Petr Suchomel
Tým správy majetku, správce majetku a specialista správy GIS Tým řízení projektů a provozování infrastruktury, vedoucí týmu
tel.: 604 692 342   |   e-mail: hladil(zavináč)vhz.cz tel.: 724 189 455   |   e-mail: suchomel(zavináč)vhz.cz
   
Ing. Stanislava Václavková
Ing. Veronika Veiserová
Tým řízení projektů a provozování infrastruktury, provozní technik Účetní/ekonom
tel.: 724 721 261   |   e-mail: vaclavkova(zavináč)vhz.cz tel.: 601 353 791   |   e-mail: veiserova(zavináč)vhz.cz
   
Ing. Jana Paloncý Ing. Zdeněk Kořínek
Tým Investice a opravy infrastrukturního majetku, vedoucí týmu Tým Investice a opravy infrastrukturního majetku, investiční inženýr
tel.: 702 044 786 | e-mail: paloncy(zavináč)vhz.cz tel.: 702 011 768   |   e-mail: korinek(zavináč)vhz.cz
   
Lenka Straková
Ing. Barbora Šmoldasová
Tým Investice a opravy infrastrukturního majetku, investiční inženýr Tým Investice a opravy infrastrukturního majetku, stavební referent
tel.: 602 556 057   |   e-mail: strakova(zavináč)vhz.cz tel: 602 709 237    |   e-mail: smoldasova(zavináč)vhz.cz
   
Roman Milek
 Ludmila Hennerová
Tým správa majetku, vedoucí týmu  Tým správy majetku, správce majetku
tel.: 724 234 474   |   e-mail: milek(zavináč)vhz.cz  tel.: 724 038 229 |  e-mail: hennerova(zavináč)vhz.cz

               
                 
       

Společnost VHZ Šumperk má uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s., která provozuje vodovodní a kanalizační řady v regionu.

Pokud byste jako zákazníci měli jakýkoli problém či požadavek týkající se čistých i odpadních vod, obracejte se prosím na uvedené kontakty.

  Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.
č.p. 2769, Jílová 6
787 01 ŠUMPERK
Spojovatel 583 317 111
Zákaznické centrum 583 317 317
FAX 583 214 845
Dispečink - hlášení poruch
(nepřetržitá služba)
583 317 202

 

Informace k GDPR

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů.

Jednou s povinností společnosti je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz.

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx 

Sešit GDPR

Zásady zpracování osobních údajů