Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Oznámení o valné hromadě - 22.6.2021

Pozvánka na valnou hromadu - 22. 6. 2021

Příloha číslo 1 – Výroční zpráva za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku

Příloha číslo 2 - Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti

Příloha číslo 3 - Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku

Informace - hospodaření dceřiné společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. za rok 2020 

Výroční zpráva společnosti Šumperká provozní vodohospodářská společnost, a.s. za rok 2020

Přílohy Výroční zprávy ŠPVS, a.s. za rok 2020

Oznámení o valné hromadě - 7.12.2020

Pozvánka na valnou hromadu - 7. 12. 2020

Příloha číslo 1 – Nové úplné znění stanov Společnosti

Příloha číslo 2 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ze dne 21. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Martinem Hoždorou

Příloha číslo 3 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ze dne 18. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.

Příloha číslo 4 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ze dne 18. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou

Příloha číslo 5 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ze dne 18. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Janem Konečným

Příloha číslo 6 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ze dne 22. května 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Janem Špičkou

Příloha číslo 7 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 21. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D.

Příloha číslo 8 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 5. dubna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Vladimírem Hrochem

Příloha číslo 9 – Kopie dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 18. ledna 2019, uzavřeného dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Mgr. Bohuslavem Hudcem

Příloha číslo 10 – Stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 6. listopadu 2020

Příloha číslo 11 – Stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 6. listopadu 2020

Příloha číslo 12 – Usnesení zastupitelstva města Šumperk.

Příloha číslo 13 – Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 6. listopadu 2020 mezi Společností a Ing. Petrem Novotným.

Oznámení o valné hromadě - 2.10. 2020

Pozvánka na valnou hromadu - 2. 10. 2020. 

Příloha číslo 1_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 210-0022020_ŠU

Příloha číslo 2_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 211-0032020_BL

Příloha číslo 3_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 212-0042020_LO

Příloha číslo 4_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 213-0052020_PE

Příloha číslo 5_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 214-0062020_RAV

Příloha číslo 6a_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 215-0072020_RAK

Příloha číslo 6b_Znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 215-0072020_RAKM

Příloha 7 - Dohoda o zapocteni Mesto Lostice

Příloha 8 - Dohoda o zapocteni Mesto Zabreh

Příloha 9 -Smlouva o narovnání_město Loštice

Příloha 9_Doplněno Smlouva o narovnání město Loštice

Příloha 10_Město Zábřeh-Václavov-VHZ_2019_272

Příloha 11_VHZ_2020_12_Zábřeh Václavov

Upisování akcií

Informace pro vykonání přednostního práva
k úpisu nových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

 

Oznámení o valné hromadě - 27. 7. 2020

Pozvánka na valnou hromadu - 27. 7. 2020

Příloha č. 1 - Kopie žádosti představenstva k udělení pokynu

Oznámení o valné hromadě - 29. 6. 2020

Pozvánka na valnou hromadu - 29.6.2020

Příloha č. 1 Výroční zpáva Společnosti za účetní období roku 2019, včetně účetní závěrky a zprávy auditora

Oznámení o valné hromadě - 21. 6. 2019

Pozvánka na valnou hromadu - 21. 6. 2019

Příloha číslo 1 - Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2018, včetně účetní závěrky a zprávy auditora

Příloha číslo 2 – Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 22. 5. 2019 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou

Příloha číslo 3 – Kopie usnesení zastupitelstva města Mohelnice č. 6 ze dne 15. května 2019 a jeho doručenky

Příloha číslo 4 – Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 5. dubna 2019 mezi Společností a Vladimírem Hrochem

Příloha číslo 5 – Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2018 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2018.

Oznámení o valné hromadě - 22. 2. 2019 

Pozvánka na valnou hromadu - 22. 2. 2019

Příloha č. 1 - stanovisko představenstva ke způsobu provozování

Příloha č. 2 - stanovisko dozorčí rady ke způsobu provozování

Příloha č. 3 - smlouva o výkonu funkce - František John

Příloha č. 4 - smlouva o výkonu funkce - Pavel Doubrava

Příloha č. 5 - smlouva o výkonu funkce - Radim Sršeň

Příloha č. 6 - smlouva o výkonu funkce - Martin Hoždora

Příloha č. 7 - smlouva o výkonu funkce - Jan Konečný 

Příloha č. 8 - smlouva o výkonu funkce - Michael Kohajda

Příloha č. 9 - smlouva o výkonu funkce - Bohuslav Hudec

Příloha č. 10 - stanovisko představenstva - odměny PR a DR, smlouvy o výkonu funkce 

Příloha č. 11 - stanovisko dozorčí rady - odměny PR a DR, smlouvy o výkonu funkce

Doplnění návrhu akcionáře Šumperk - návrh pro obsazení orgánu VHZ

Návrh akcionáře Moravičany - návrh pro obsazení orgánů VHZ

Návrh akcionáře Třeština - návrh pro obsazení orgánu VHZ

Návrh akcionáře Mohelnice - návrhy pro obsazení orgánů VHZ

Stanovisko představenstva společnosti k návrhům akcionářů

Oznámení o valné hromadě - 19. 9. 2018

Pozvánka na Valnou hromadu - 19. 9. 2018

Stanovisko představenstva společnosti

Stanovisko dozorčí rady

Informace k vykonání přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti VHZ

Informace pro vykonání přednostního práva

Oznámení o valné hromadě - 29. 6. 2018 

Pozvánka na Valnou hromadu_29_06_2018

Příloha č. 1 Výroční zpráva VHZ 2017

Příloha č. 2 Dohoda o zapocteni Mesto Sumperk

Příloha č. 3 Dohoda o zapocteni Město Hanusovice

Příloha č. 4 Dohoda o zapocteni Mesto Mohelnice

Příloha č. 5 Dohoda o zapocteni Obec Sobotín

Příloha č. 6 Dohoda o zapocteni Mesto Lostice

Příloha č. 7 Dohoda o zapocteni Mesto Zabreh

Příloha č. 8_Šumperk_znalecký posudek

Příloha č. 9_Mohelnice_znalecký posudek

Příloha č. 10_Bludov_znalecký posudek

Příloha č. 11_Zábřeh_znalecký posudek

Příloha č. 12_Loštice_znalecký posudek

Příloha č. 13_Mírov_znalecký posudek

Mohelnice_Navrh na novy bod_doruceno do VHZ 30052018

Stanovisko představenstva společnosti k návrhu města Mohelnice

Oznámení o valné hromadě - 28. 2. 2018

1_Průvodní dopis

2_Pozvánka na valnou hromadu

3_Příloha č. 1 Pozvánky_Přehled

4_Příloha č. 2 Pozvnánky_Stanovisko DR

5_Příloha č. 3 Pozvánky_Dodatek č. 4 Ing. Suchomel

6_Příloha č.4 Pozvánky_Stanovisko představenstva k usnesením VH

7 Protinávrh akcionáře Třeština

8 Návrh akcionáře Mohelnice

9 Protinávrh akcionáře Loštice

10 Stanovisko Představenstva k návrhům a protinávrhům akcionářů

 

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu - 26. 6. 2017

1_Výroční zpráva VHZ Šumperk 2016

2_Příloha_Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem

3_Příloha_Vyjádření dozorčí rady k návrhu udělení odměny Ing. Petru Suchomelovi

Protinávrh akcionáře Rapotín

Stanovisko představenstva k protinávrhu obce Rapotín

Oznámení o valné hromadě  

Pozvánka na valnou hromadu - 27. 6. 2016

1_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 1

2_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 2

3_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 3

4_Příloha č. 2 – Posudek poradce k zaúčtování Dodatku č. 11 a jeho vlivu na VH Společnosti za účetní období roku 2014

5_Příloha č. 3 – Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Krobota

6_Příloha č. 4 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu rozdělení odměn členům představenstva Společnosti

7_Příloha č. 5 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem

8_Návrh na změnu stanov VHZ Šumperk, a.s. verze porovnání úprav

Protinávrh akcionáře Šumperk_VH_20160617

Stanovisko představenstva k protinávrhu města Šumperk

 

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu - 14. 12. 2015

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016  1. část

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016   2. část

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace -  2016   Přílohy

Smlouva o výkonu finkce - Ing. Pavel Večerka

Zpráva z kontrolní činnosti dozorčí rady VHZ

Právní stanisko AK TEMPUS

Zpráva předsedy představenstva

  

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu – 7. 10. 2015

Smlouvy o výkonu funkce a dodatky

Dohoda o započtení - Staré město

Dohoda o započtení - Zábřeh

Návrh nového člena Dozorčí rady spol. VHZ Šumperk, a.s.

Prezentace Grant Thornton - valná hromada 2015

Zpráva Martin Staněk - stav prostavěnosti a fakturace září 2015

VHZ Informace pro výkon přednostniho práva úpisu - zveřejněno web VHZ

 

 Oznámení o valné hromadě

Oznámení o řádné valné hromadě 29. 6. 2015

Výroční zpráva společnosti

Návrh změny stanov společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Bilík

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - p. Hroch

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - JUDr. Němeček

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Mgr. Doubrava

Smlouva o výkonu funkce 2015

Dodatek  č.1 ke smlouvě o výkonu funkce p. Janíček

Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Suchomel

Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce p. Vykydal

Výpis usnesení ze Zastupitelstva města Loštice

Doplnění usnesení - podání z 22.6.2015 města Loštice

Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Maletín

Doplnění usnesení - podání z 22.6.2015 obce Maletín

Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou

Výpis usnesení ze Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z jednání představenstva spol. VHZ, a.s. -  č. 21/2015 z 25.6.2015

 

 Oznámení o valné hromadě

Oznámení o řádné valné hromadě 4.3.2015.

Smlouva o výkonu funkce - dozorčí rada

Smlouva o výkonu funkce - představenstvo

Doplnění informací k pozvánce na řádnou valnou hromadu svolanou na den 4.3.2015.

bod 9)  Informace o přednostním úpisu akcií Staré Město

bod 9) Příloha- Přehled o zvyšování základního kapitálu Staré Město

bod 10) Proces upisování akcií akcionářů podílejících se finančně na projektu HP II

bod 10) Příloha - Obecný postup upisování akcií

bod 11) Určení auditora společnosti pro období 2015, 2016 a 2017

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Budiš

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Černín

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Janíček

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Kapl

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Pospěch

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Seifertová

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_John

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Konečný

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Miketa

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Suchomel

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Vykydal

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Winter

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Žerníček

Oznámení o valné hromadě

Oznámení o mimořádné valné hromadě 18.2.2015.

Návrh na změnu stanov VHZ Šumperk, a.s.

Protinávrh akcionáře města Šumperka ke změně stanov společnosti.

Protinávrh akcionáře města Loštice ke změně stanov společnosti.

Právní stanovisko k terminologii řádné a mimořádné valné hromady.

Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionářů.

Kumulativní hlasování.

Protinávrh akcionáře města Mohelnice ke změně stanov společnosti.

Žádost VHZ Šumperk, a.s. o vysvětlení návrhu města Mohelnice.

Vysvětlení návrhu města Mohelnice.

Koncesní řízení

 

Oznámení o valné hromadě

(31.10.2014) - ZRUŠENO !

Oznámení o mimořádné valné hromadě

Oznámení o valné hromadě

(23.5.2014)

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 16. 5. 2014 rozhodlo v souladu s  ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 9 platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954,
na pondělí 23. června 2014 v 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01  Zábřeh

Oznámení o valné hromadě

Návrh na změnu stanov VHZ

Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ

Návrh na volbu člena dozorčí rady Ing. Pospěch 

Oznámení zmocněnce Ing. Suchomel

Oznámení zmocněnce p. Pfeffer

Oznámení zmocněnce p. Tanert

Smlouva o výkonu 2014 p. Hanák

Smlouva o výkonu 2014 p. Ing. Dostál

Smlouva o výkonu 2014 p. Ing. Miketa

Smlouva o výkonu 2014 p.Šafařík

Smlouva o výkonu 2014 p.Winter

Žádost o zařazení nového bodu jednání

Návrh na změnu návrhu stanov - Loštice

Výpis z usnesení zastupitelstva města - Loštice

Výpis z usnesení zastupitelstva města - Vikýřovice

Žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady - Vikýřovice

Protinávrh na změnu stanov VHZ - Šumperk

Protinávrhy na změnu stanov VHZ - Staré Město

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva města Zábřeh - nominace dozorčí rada

Protinávrhy k návrhům obsažených v pozvánce

 

Výroční zpráva VHZ 2013

Výroční zpráva VHZ 2013 ke stažení