Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky. 

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. vydává s účinností od 1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky. Účelem Standardu  je stanovení jednotných požadavků a postupů při výstavbě, rekonstrukci a opravách kanalizační a vodovodní infrastruktury, za účelem dosažení unifikace, optimální kvality a životnosti díla. Standardy mají přiblížit administrativní postupy, které provázejí zásahy do stokové a vodovodní sítě od záměru až po předání díla do užívání. Součástí je detailní návrh některých objektů, které se na stokové a vodovodní síti často opakují a vydávají se za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských staveb v oblasti působnosti Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s. Standardy jsou závazné jako typový podklad pro všechny zaměstnance společnosti VHZ Šumperk, a.s., ŠPVS, a.s., investory, projektanty a dodavatelské firmy pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce, opravy kanalizačních a vodovodních přípojek a stokové a vodovodní sítě, které jsou součástí majetku společnosti, či budou do tohoto majetku po dokončení vloženy.

Technické standardy materiálů a zařízení pro vodovodní řady a vodovodní přípojky

Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky a kanalizační přípojky. 

Věcné plány oprav a investic infrastrukturního majetku VHZ Šumperk, a.s. 

Věcný plán oprav a investic pro rok 2017.pdf

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018.pdf

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019.pdf

Věcný plán oprav a investic pro rok 2020.pdf

Věcný plán oprav a investic pro rok 2021.pdf