Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Fotogalerie

Čistička odpadních vod Šumperk

Úpravna vody Kouty nad Desnou

Vodojem Hanušovice

Vodojem Staré Město - horní tlakové pásmo

Vodojem Staré Město Koupaliště

Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd