Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. průběžně investuje do obnovy svého majetku z vlastních prostředků bez podílu dotací. Jednou z právě realizačně dokončených akcí je oprava 96 metrů vodovodu v Mohelnici na ulici Spartakiádní u čísel popisných 3, 5 a 7. Staré vodovodní potrubí zde bylo nahrazeno novým velmi kvalitním vodovodním potrubím z tvárné litiny. Současně došlo k přepojení vodovodních přípojek k bytovým domům.
 

Vzhledem k novému asfaltovému povrchu provedenému na ulici Spartakiádní byla část stavby realizována bezvýkopovou metodou pokládky, tzv. „berstliningem“. Tato metoda spočívá v rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciálně upravené hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí probíhá statické vtahování nového sanačního potrubí. Na rozdíl od jiných metod využívajících dynamických rázů zde nedochází k otřesům okolního terénu a k možnému narušení přidružených sítí. Realizace obnovy infrastrukturního majetku VHZ Šumperk tak může probíhat bez jakéhokoliv omezení dopravní obslužnosti lokality a současně bez jakéhokoliv invazivního zásahu dokončeného povrchu. Po všech úspěšně provedených zkouškách již nová část vodovodu slouží k dodávce vody odběratelům.

V Šumperku dne 25. 5. 2016 za VHZ Šumperk, a.s.
Ing. Jana Paloncý
Investiční inženýr společnosti

 

zpět